Did you know / 11 / TH

Thai

• ณ เดือนมีนาคม 2016, เรามีสมาชิกมากกว่า 215,000 ที่มาใช้บริการกับฟิตเนสเฟิรส์ท 90 สาขา ในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย